Zaprawa tynkarska

Do stosowania wewn±trz i na zewn±trz budynków. Wodo i mrozoodporna.